Skip to main content

Pleuropneumonija značenje

šta znači Pleuropneumonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleuropneumonija (od grčke reči: pleura, pneumon pluće)medicina: zapaljenje pluća i plućne maramice

Reč Pleuropneumonija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. плеура, пнеумон плуће) мед. запаљење плућа и плућне марамице


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p