Skip to main content

Plebiscitarni značenje

šta znači Plebiscitarni

Na latinici: Definicija i značenje reči Plebiscitarni (latinski plebiscitarius) donesen opštim narodnim glasanjem.

Reč Plebiscitarni sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. плебисцитариус) донесен општим народним гласањем.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p