Skip to main content

Plebokratija značenje

šta znači Plebokratija

Na latinici: Definicija i značenje reči Plebokratija (latinski plebs narod, puk, od grčke reči: kratos j anina, snaga; vlada, vlast) vlada puka (ili: svetine); ohlokratija.

Reč Plebokratija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. плебс народ, пук, грч. кратос ј анина, снага; влада, власт) влада пука (или: светине); охлократија.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p