Skip to main content

Plebs značenje

šta znači Plebs

Na latinici: Definicija i značenje reči Plebs (latinski plere, plebs, plebis, od grčke reči: plethos mnoštvo, gomila) „ono čega ima mnogo", svetina, gomila, puk, pučani, narod; građanski stalež (u Rimu).

Reč Plebs sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. плере, плебс, плебис, грч. плетхос мноштво, гомила) „оно чега има много", светина, гомила, пук, пучани, народ; грађански сталеж (у Риму).


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p