Skip to main content

Pled značenje

šta znači Pled

Na latinici: Definicija i značenje reči Pled (fr. plaid) 1. odbrambeni govor pred sudom koji drži advokat. pled (eng. plaid) 2. ogrtač od šareno karira-ne vunene tkanine koja spada u škotsku narodnu nošnju; velik debeli šal; putnički pokrivač uopšte.

Reč Pled sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. плаид) 1. одбрамбени говор пред судом који држи адвокат. плед (енг. плаид) 2. огртач од шарено карира-не вунене тканине која спада у шкотску народну ношњу; велик дебели шал; путнички покривач уопште.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p