Skip to main content

Pleder značenje

šta znači Pleder

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleder (fr. plaideur) branilac, zastupnik, advokat kao glavni govornik u ime jedne parnične strane.

Reč Pleder sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. плаидеур) бранилац, заступник, адвокат као главни говорник у име једне парничне стране.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p