Skip to main content

Pleding značenje

šta znači Pleding

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleding (eng. plaiding) grubo ćebe za ogrtanje sa belim i crnim kockama, naročito vuneno.

Reč Pleding sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. плаидинг) грубо ћебе за огртање са белим и црним коцкама, нарочито вунено.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p