Skip to main content

Pledirati značenje

šta znači Pledirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Pledirati (fr. plaider, od latinske reči: placitare) voditi parnicu, braniti pred sudom (kao advokat), zauzimati se za, govoriti u prilog, govoriti za, zastupati.

Reč Pledirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. плаидер, нлат. плацитаре) водити парницу, бранити пред судом (као адвокат), заузимати се за, говорити у прилог, говорити за, заступати.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p