Skip to main content

Pledoaje značenje

šta znači Pledoaje

Na latinici: Definicija i značenje reči Pledoaje (fr. plaidoyer) odbrambeni govor advokata na sudu; završni govor, završna reč državnog tužioca i branioca u jednoj parnici.

Reč Pledoaje sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. плаидоyер) одбрамбени говор адвоката на суду; завршни говор, завршна реч државног тужиоца и браниоца у једној парници.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p