Skip to main content

Pleistocen značenje

šta znači Pleistocen

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleistocen (od grčke reči: pleistos veoma mnogi, kainćs nov) kol. „onaj koji sadrži veoma mnogo sadašnjih oblika", = diluvijum; naziv uveo 1830. engleski geolog Čarls La jel (Lyell, 1797—1875).

Reč Pleistocen sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. плеистос веома многи, каинћс нов) кол. „онај који садржи веома много садашњих облика", = дилувијум; назив увео 1830. енглески геолог Чарлс Ла јел (Лyелл, 1797—1875).


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p