Skip to main content

Plejboj značenje

šta znači Plejboj

Na latinici: Definicija i značenje reči Plejboj (eng. play igrati, zabavljati se, boy mladić) mladić, dobro materijalno situi-ran, kome je provod glavno u životu.

Reč Plejboj sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. плаy играти, забављати се, боy младић) младић, добро материјално ситуи-ран, коме је провод главно у животу.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p