Skip to main content

Plejistocen značenje

šta znači Plejistocen

Na latinici: Definicija i značenje reči Plejistocen (od grčke reči: to plelston ono što je najveće, kainos nov)geologija: gornji, najmlađi sloj pliocena.

Reč Plejistocen sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. то плелстон оно што је највеће, каинос нов) геол. горњи, најмлађи слој плиоцена.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p