Skip to main content

Plekseoblaste značenje

šta znači Plekseoblaste

Na latinici: Definicija i značenje reči Plekseoblaste (od grčke reči: plexis pletenje, tkanje, blastos klica, izdanak) pl. bog. biljke sa dvostrukim kotiledonima.

Reč Plekseoblaste sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. плеxис плетење, ткање, бластос клица, изданак) пл. бог. биљке са двоструким котиледонима.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p