Skip to main content

Pleksiglas značenje

šta znači Pleksiglas

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleksiglas (od grčke reči: plexis,od nemačke reči: Glas staklo) trgovački naziv za tvrdo, otporno, prozirno, teško lomljivo staklo od polia-krilne smole; up. akrilna kiselina.

Reč Pleksiglas sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. плеxис, нем. Глас стакло) трговачки назив за тврдо, отпорно, прозирно, тешко ломљиво стакло од полиа-крилне смоле; уп. акрилна киселина.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p