Skip to main content

Pleksus značenje

šta znači Pleksus

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleksus (latinski plexus)zoologija: splet živaca ili krvnih sudova.

Reč Pleksus sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. плеxус) зоол. сплет живаца или крвних судова.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p