Skip to main content

Plektognati značenje

šta znači Plektognati

Na latinici: Definicija i značenje reči Plektognati (od grčke reči: plektćs pleten, sukan, gna-thos vilica)zoologija: ribe pločare.

Reč Plektognati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. плектћс плетен, сукан, гна-тхос вилица) зоол. рибе плочаре.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p