Skip to main content

Plektrum značenje

šta znači Plektrum

Na latinici: Definicija i značenje reči Plektrum (od grčke reči: plesso udaram, latinski plectrum) pero, trzalica, terzijan (od slonove kosti, drveta ili metala) kojim su stari udarali u žice citre, harfe.

Reč Plektrum sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. плессо ударам, лат. плецтрум) перо, трзалица, терзијан (од слонове кости, дрвета или метала) којим су стари ударали у жице цитре, харфе.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p