Skip to main content

Plemiričan značenje

šta znači Plemiričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Plemiričan (od grčke reči: plemmyro prelivam se) koji ima puno sokova, koji potiče od obilja sokova.

Reč Plemiričan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. племмyро преливам се) који има пуно сокова, који потиче од обиља сокова.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p