Skip to main content

Plemirija značenje

šta znači Plemirija

Na latinici: Definicija i značenje reči Plemirija (od grčke reči: plemmyris priliv, plima, bujica) ned. obilje sokova, prisustvo sokova u telu više no što treba.

Reč Plemirija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. племмyрис прилив, плима, бујица) нед. обиље сокова, присуство сокова у телу више но што треба.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p