Skip to main content

Plenarija fides značenje

šta znači Plenarija fides

Na latinici: Definicija i značenje reči Plenarija fides (latinski plenaria fides) puna vera, potpuna vera.

Reč Plenarija fides sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. пленариа фидес) пуна вера, потпуна вера.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p