Skip to main content

Plenerista značenje

šta znači Plenerista

Na latinici: Definicija i značenje reči Plenerista (fr. plain-airist) slikar koji radi slike pod vedrim nebom, na punoj sunčanoj svetlosti.

Reč Plenerista sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. плаин-аирист) сликар који ради слике под ведрим небом, на пуној сунчаној светлости.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p