Skip to main content

Plenipotencija značenje

šta znači Plenipotencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Plenipotencija (od latinske reči: plenipotentia) puna vlast, neograničena vlast; punomoć, puno-moćstvo, akt kojim se nekome daje punomoć.

Reč Plenipotencija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. пленипотентиа) пуна власт, неограничена власт; пуномоћ, пуно-моћство, акт којим се некоме даје пуномоћ.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p