Skip to main content

Plenista značenje

šta znači Plenista

Na latinici: Definicija i značenje reči Plenista (latinski plenus pun) fil. pristalica učenja da u prirodi ne postoji prazan prostor.

Reč Plenista sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. пленус пун) фил. присталица учења да у природи не постоји празан простор.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p