Skip to main content

Pleno horo značenje

šta znači Pleno horo

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleno horo (latinski pleno choro) kuz. sa punim horom, sa svim glasovima.

Reč Pleno horo sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. плено цхоро) куз. са пуним хором, са свим гласовима.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p