Skip to main content

Pleno titule značenje

šta znači Pleno titule

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleno titule (latinski pleno titulo) sa punim naslovom, s punom titulom; kao skraćenica, na adresama: p. t.

Reč Pleno titule sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. плено титуло) са пуним насловом, с пуном титулом; као скраћеница, на адресама: п. т.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p