Skip to main content

Pleohroizam značenje

šta znači Pleohroizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleohroizam (od grčke reči: pleon više, chrosrea chromatos boja kože, boja)fiz. svojstvo bojenih dvoosnih kristala da u svima anizotrop-nim pravcima pokazuju drugačije boje i sem toga za različite boje na različit način.

Reč Pleohroizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. плеон више, цхросреа цхроматос боја коже, боја)физ. својство бојених двоосних кристала да у свима анизотроп-ним правцима показују другачије боје и сем тога за различите боје на различит начин.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p