Skip to main content

Pleomorfizam značenje

šta znači Pleomorfizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleomorfizam (od grčke reči: pleon, morphe oblik) višeobličnost, mnogolikost, višelikost, raznolikost;isto znači i polimorfizam.

Reč Pleomorfizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. плеон, морпхе облик) вишеобличност, многоликост, вишеликост, разноликост; уп. полиморфизам.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p