Skip to main content

Pleonastičan značenje

šta znači Pleonastičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleonastičan (od grčke reči: pleonazo preobilujem, imam suviše) suvišan, pretrpan izrazima istog značenja.

Reč Pleonastičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. плеоназо преобилујем, имам сувише) сувишан, претрпан изразима истог значења.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p