Skip to main content

Pleonazam značenje

šta znači Pleonazam

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleonazam (od grčke reči: pleonasmos suvišak, pretek) retorika: upotreba suvišnih reči u govoru ili pisanju, suvišno obilje reči (tj. kad se uz reč širega značenja upotrebi i druga čije je značenje sadržano već u prvoj reči), npr. siromah prosjak, stara baba, mali čovečić itd.;medicina: preterana razvijenost ili prekobrojnost jednog dela tela, npr. šest prstiju na ruci.

Reč Pleonazam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. плеонасмос сувишак, претек) рет. употреба сувишних речи у говору или писању, сувишно обиље речи (тј. кад се уз реч ширега значења употреби и друга чије је значење садржано већ у првој речи), нпр. сиромах просјак, стара баба, мали човечић итд.; мед. претерана развијеност или прекобројност једног дела тела, нпр. шест прстију на руци.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p