Skip to main content

Pleorama značenje

šta znači Pleorama

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleorama (od grčke reči: pleo plovim, horama pogled, izgled) slika plovljenja, slika obale koja polako prolazi ispred očiju gledaoca, dok ovome izgleda kao da plovi čamcem pored predmeta prikazanih na slici.

Reč Pleorama sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. плео пловим, хорама поглед, изглед) слика пловљења, слика обале која полако пролази испред очију гледаоца, док овоме изгледа као да плови чамцем поред предмета приказаних на слици.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p