Skip to main content

Plerofonija značenje

šta znači Plerofonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Plerofonija (od grčke reči: pleres pun, phone glas, zvuk) muz. bujnost tona, punoća tona, snaga tona.

Reč Plerofonija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. плерес пун, пхоне глас, звук) муз. бујност тона, пуноћа тона, снага тона.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p