Skip to main content

Plerotizam značenje

šta znači Plerotizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Plerotizam (od grčke reči: plerotes punoća, potpunost) fil. učenje o stalnoj ispunjenosti prostora materijom;suprotno: atomizam.

Reč Plerotizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. плеротес пуноћа, потпуност) фил. учење о сталној испуњености простора материјом; супр. атомизам.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p