Skip to main content

Pleroza značenje

šta znači Pleroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleroza (od grčke reči: plerosis)medicina: punjenje, jačanje tela posle bolesti.

Reč Pleroza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. плеросис) мед. пуњење, јачање тела после болести.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p