Skip to main content

Plesimetar značenje

šta znači Plesimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Plesimetar (od grčke reči: plesso, metron mera, meri-lo) med potuk, pločica koja se upotrebljava kod perkusionih ispitivanja.

Reč Plesimetar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. плессо, метрон мера, мери-ло) мед потук, плочица која се употребљава код перкусионих испитивања.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p