Skip to main content

Plet-mašina značenje

šta znači Plet-mašina

Na latinici: Definicija i značenje reči Plet-mašina (nem. Platmaschine) sprava za glačanje (peglanje) rublja.

Reč Plet-mašina sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нем. Платмасцхине) справа за глачање (пеглање) рубља.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p