Skip to main content

Pletere značenje

šta znači Pletere

Na latinici: Definicija i značenje reči Pletere (od grčke reči: plethore punjenje, zasićenje)medicina: prepunost sokovima, punokrvnost.

Reč Pletere sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. плетхоре пуњење, засићење) мед. препуност соковима, пунокрвност.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p