Skip to main content

Pletizmograf značenje

šta znači Pletizmograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Pletizmograf (od grčke reči: plethos širina, veličina, grapho pišem, beležim)medicina: instrumenat koji beleži kolebanje zapremine jednog organa.

Reč Pletizmograf sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. плетхос ширина, величина, грапхо пишем, бележим) мед. инструменат који бележи колебање запремине једног органа.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p