Skip to main content

Pletoričan značenje

šta znači Pletoričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Pletoričan (od grčke reči: plethore prepunost) koji ima suviše krvi, punokrvan.

Reč Pletoričan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. плетхоре препуност) који има сувише крви, пунокрван.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p