Skip to main content

Pleumodes značenje

šta znači Pleumodes

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleumodes (od grčke reči: pleumon = pneumon pluće) med. onaj koji boluje od grudi, grudobolni.

Reč Pleumodes sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. плеумон = пнеумон плуће) мед. онај који болује од груди, грудоболни.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p