Skip to main content

Pleura značenje

šta znači Pleura

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleura (od grčke reči: pleura)anatomija: grudna maramica, pogrudnica, porebrica, plućna maramica.

Reč Pleura sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. плеура) анат. грудна марамица, погрудница, поребрица, плућна марамица.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p