Skip to main content

Pleuralgija značenje

šta znači Pleuralgija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleuralgija (od grčke reči: pleura pogrudnica, algos bol) med. bol pogrudnice, bol porebrice.

Reč Pleuralgija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. плеура погрудница, алгос бол) мед. бол погруднице, бол поребрице.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p