Skip to main content

Pleuritis značenje

šta znači Pleuritis

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleuritis (od grčke reči: pleura)medicina: zapaljenje pogrudnice (porebrice, grudne maramice).

Reč Pleuritis sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. плеура) мед. запаљење погруднице (поребрице, грудне марамице).


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p