Skip to main content

Plezanterija značenje

šta znači Plezanterija

Na latinici: Definicija i značenje reči Plezanterija (fr. plaisanterie) šala, zabava na čiji račun, zadirkivanja; plezantri a par (frplaisanterie a part) šala nastra-nu, bez šale, sasvim ozbiljno.

Reč Plezanterija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. плаисантерие) шала, забава на чији рачун, задиркивања; плезантри а пар (фрплаисантерие а парт) шала настра-ну, без шале, сасвим озбиљно.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p