Skip to main content

Plezavtan značenje

šta znači Plezavtan

Na latinici: Definicija i značenje reči Plezavtan (fr. plaisant) prijatan, zanimljiv, zabavan, smešan, šaljiv.

Reč Plezavtan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. плаисант) пријатан, занимљив, забаван, смешан, шаљив.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p