Skip to main content

Pleziopija značenje

šta znači Pleziopija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleziopija (od grčke reči: plesfos blizak, susedan, brz gen. oroz oko)medicina: v. pleziopsija.

Reč Pleziopija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. плесфос близак, суседан, брз ген. ороз око) мед. в. плезиопсија.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p