Skip to main content

Pleziosaurus značenje

šta znači Pleziosaurus

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleziosaurus (od grčke reči: plesfos, sauros gušter)gal. „životinja bliska gušteru", zmija-gu-šter, fosilni gmizavac, dug 3—5 t, dutačka vrata, male glave, kratka repa i sa perajima mesto nogu.

Reč Pleziosaurus sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. плесфос, саурос гуштер)гал. „животиња блиска гуштеру", змија-гу-штер, фосилни гмизавац, дуг 3—5 т, дутачка врата, мале главе, кратка репа и са перајима место ногу.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p