Skip to main content

Pleznopsija značenje

šta znači Pleznopsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleznopsija (od grčke reči: plesfos, ćpsis vid)medicina: kratkovidost.

Reč Pleznopsija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. плесфос, ћпсис вид) мед. кратковидост.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p