Skip to main content

Podalgija značenje

šta znači Podalgija

Na latinici: Definicija i značenje reči Podalgija (od grčke reči: pus gen. podos noga, stopalo, algos bol) med bol u tabanima; takođe: podagra.

Reč Podalgija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пус ген. подос нога, стопало, алгос бол) мед бол у табанима; такође: подагра.


Podoreuma med. reumatizam nogu. ...
Podometao sprava koja broji korake pešaka ili konja, brojač koraka, vrstahodom...
Podologija nauka o nogama....
Podolatrija poštovanje nogu, obožavanje nogu ....
Podozoa pl. zool. rod u koji spadaju zglavkari, ljuskari, pauci i dr. ...
Podijum uzvišeno mesto ; podnožje, postolje; prednji deo pozornice . ...
Sve reči na slovo p