Skip to main content

Podoreuma značenje

šta znači Podoreuma

Na latinici: Definicija i značenje reči Podoreuma (od grčke reči: pus gen. podos, reuma tok, tečenje, bolesna tvar koja šeta po telu)medicina: reumatizam nogu.

Reč Podoreuma sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пус ген. подос, реума ток, течење, болесна твар која шета по телу) мед. реуматизам ногу.


Podoreuma med. reumatizam nogu. ...
Podometao sprava koja broji korake pešaka ili konja, brojač koraka, vrstahodom...
Podologija nauka o nogama....
Podolatrija poštovanje nogu, obožavanje nogu ....
Podozoa pl. zool. rod u koji spadaju zglavkari, ljuskari, pauci i dr. ...
Podijum uzvišeno mesto ; podnožje, postolje; prednji deo pozornice . ...
Sve reči na slovo p