Skip to main content

Podometao značenje

šta znači Podometao

Na latinici: Definicija i značenje reči Podometao (od grčke reči: rš gen. podos, metron mera, merile) sprava koja broji korake pešaka ili konja, brojač koraka, vrstahodometra.

Reč Podometao sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. рш ген. подос, метрон мера, мериле) справа која броји кораке пешака или коња, бројач корака, врстаходометра.


Podoreuma med. reumatizam nogu. ...
Podometao sprava koja broji korake pešaka ili konja, brojač koraka, vrstahodom...
Podologija nauka o nogama....
Podolatrija poštovanje nogu, obožavanje nogu ....
Podozoa pl. zool. rod u koji spadaju zglavkari, ljuskari, pauci i dr. ...
Podijum uzvišeno mesto ; podnožje, postolje; prednji deo pozornice . ...
Sve reči na slovo p